Antoni Orzech    ZADOMOWIENIE - blog na Wierzbowej              maj 2014

.

 

BLOG

 

2009 

czerwiec 

lipiec 

sierpień 

wrzesień 

październik 

listopad 

grudzień  

 

2010

styczeń 

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec  

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień  

 

2011

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

 

2012

styczeń

luty  

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

 

2013

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

 

2014

styczeń

luty

marzec

kwiecień

czerwiec

 

Skałki

PSY

konary

 

  www.antoniorzech.eu 

 

KONTAKT         

 

  


 

2009

ŹRóDŁOSŁóW

 

mieszkać

zamieszkiwanie

naparstek

paznokieć

rozgrzeszenie

sprawiedliwość

j. polski : szwedzki

 

2009

LUDZIE

 

MacIntyre

Heidegger

Boznańska

Vermeer

 

2009

KWIATY

DRZEWA

PTAKI

 

bodziszek

ślaz

żywokost

lepnica

poziewnik

pępawa

kozibród

słonecznik

dąb

gołębie

kos

 

  nasz blok szaro-biały

---------------------

CZWARTEK 1 MAJA

 

Ciekawe, że idee, których celem jest ułatwienie nam jasnego widzenia rzeczywistości, służą wielu ludziom do czegoś wręcz przeciwnego: do wypłoszenia rzeczywistości, do obrony przed adekwatnym jej postrzeganiem.

 

Wędrują oni jak lunatycy przez życie, zamknięci w zewnętrznym szkielecie swych idei, swych "komunałów".

J. Ortega y Gasset, Rozmyślania o Europie 2006

 

-----------------

PIĄTEK 2 MAJA

 

  Ale słodziak! -zawołała Ala. Albo biutuś od beauty.

 

H. Cartier Bresson   

Wielokrotnie już sprawdzono dobroczynny wpływ zieleni na chorych, więźniów czy uczniów w szkole. Wystarczy trawnik lub drzewo za oknem, by dzieci osiągały lepsze wyniki w matematyce i miały bogatsze słownictwo.

 

Idę w Skałki.

 

--------------------------

PONIEDZIAŁEK 5 MAJA

 

Reliktowe promieniowanie tła ukazuje obraz świata, który miał zaledwie 400 tysięcy lat. Wtedy światło wyzwoliło się z pierwotnej plazmy.

 

A wcześniej?

 

Gdyby się udało zarejestrować fale grawitacji, mielibyśmy dane o  przedświetlnym okresie istnienia.

 

Teoria Wielkiego Wybuchu mówi, że na samym początku Wszechświat rozszerzał się szybciej od światła. Eksplozja ta - inflacja - zostawiła ślad w postaci jakby zmarszczek, czyli większych zagęszczeń fal grawitacyjnych.

    

Jak je namierzyć, skoro te odkształcenia są rzędu jednej tysięcznej średnicy protonu i przenikają czasoprzestrzeń a więc także i same instrumenty, które próbują to uchwycić?

 

Porównuje się drogę, którą pokonuje wiązka świetlna rozdzielona na dwa prostopadłe do siebie promienie. Jeśli czas jednego z nich jest dłuższy, to znaczy, że musiał on pokonać zmarszczkę grawitacyjną.    

   

Inflacja zaczęła się 10 do -23 potęgi sekundy od początku świata.

 

Aby otrzymać 10 do -23 potęgi, należy 1 podzielić przez liczbę, która ma 23 zera.

 

PS.

Jak powstały galaktyki?

(Symulacja WIDEO)

 

------------------

WTOREK 6 MAJA

 

Przy drodze w Skałki, jednego z domów pilnują dwa labradory. Gdy przechodzę tamtędy, biegną do płotu, ale nie szczekają.

 

Pod wieczór wracam z lasu i widzę jak dwie kobiety  wyganiają psy z samochodu.

- Argon wyłaź! - krzyczą na białego. Ten staje na brzegu bagażnika i szczeka zajadle protestując. Przecież pamięta, jak wczoraj razem jechali na działkę. W końcu zeskoczył na ziemię. Panie wypędziły też  rudego, ale zanim zdążyły zamknąć bagażnik, Argon z powrotem wlazł do środka.

 

Powtórzyło się to kilka razy. Wreszcie udało im się wyprosić oba psy razem. Zamykały już klapę bagażnika, gdy one znowu wślizgnęły się do auta.

Wtedy kobiety zaczęły się głośno śmiać.

 

Psu trudno jest pojąć, że raz mu coś wolno robić a kiedy indziej nie. Dlatego wytrwale próbuje ominąć taki zakaz. Gdy jednak widzi, że nie ma szansy na zmianę, to ustępuje.

Do następnego razu.

 

Skałki 

 

-----------------

ŚRODA 7 MAJA

 

Komputeryzacja powoduje zmiany porównywalne z rewolucją przemysłową. Maszyny znów przejmują wykonywanie czynności powtarzalnych i to nie tylko w fabrykach. Znikają zawody w bankach, biurach, księgowości... Pozostaną te wymagające współpracy człowieka z człowiekiem i z aparaturą takie jak dentysta, pielęgniarka, terapeuta, nauczycielka...

 

W konsekwencji zaniknie klasa średnia. Bogacić się będą nieliczni, ci, co opanują złożoną obsługę komputerów a pozostali będą wykonywać proste i mało płatne prace, których zresztą nowe technologie nie tworzą zbyt wiele.

 

W General Electric pracuje 305 tys. osób.

Google zatrudnia 50 tys.

a Facebook tylko 3,8 tys.

 

Cała nadzieja w tym, że jak dotąd takie przepowiednie  sprawdzały się tylko w niewielkim stopniu.

 

---------------------

CZWARTEK 8 MAJA

 

Błogosławiony ten,

kto przez całe swoje życie,

choć jedno słowo prawdy

powiedział Wszechmogącemu.

 

 Nachman z Bracławia - rabin chasydów XVIII-XIX w.

 

----------------------

NIEDZIELA 11 MAJA

 

Hokusai   

HAIKU

 

Pogratulować!

I w tym roku mnie jeszcze

gryzą komary.

 

To bażant krzyczy

jak gdyby właśnie odkrył

nieznaną gwiazdę!

 

Na naszym świecie

muszą pracować

nawet motyle-

                                          Issa XVIII-XIX w.

    WIĘCEJ: R. Krynicki, Haiku  2014  

    

----------------------

CZWARTEK 15 MAJA

 

Przeczytałem trzy książki na temat neuronauki kognitywnej (poznawczej). Pierwszy numer pisma Neurocognitive Science ukazał się w roku 1989. Ta nowa dziedzina wiedzy łączy biologię, fizykę, medycynę, filozofię, językoznawstwo i komputerowe symulacje sztucznej inteligencji. Wszystkie skupione wokół badań mózgu.

WIĘCEJ: Wiesław Nowiński Atlas mózgu - WIDEO           

 

Instrumenty takie jak tomografia czy rezonans magnetyczny, umożliwiają obrazowanie kory mózgowej z dokładnością do ułamka milimetra a nawet i poszczególnych neuronów.

 

Największym jej odkryciemneurony lustrzane. Zespół naukowców w Parmie badał reakcje fragmentu mózgu makaka oznaczonego jako F5. Odpowiada on za proces chwytania i manipulowania dłonią. Gdy małpka wkładała marchewkę do pyszczka, słychać było specjalny sygnał. W pewnym momencie usłyszano brzęczenie, mimo iż makak siedział sobie spokojnie i patrzył jak jeden z pracowników je loda.

 

Kolejne doświadczenia potwierdziły, że pewne ośrodki mózgu nie tylko sterują naszymi czynnościami, ale są także aktywne, gdy na nie patrzymy. Mogą je też później odtworzyć w całości.       

 

Tak znaleziono biologiczną podstawę pamięci, wyobraźni, empatii i języka.

 

Neurony lustrzane kodują całe zdarzenia. Stanowią one podstawę metafor rozumianych szeroko jako ujęcie jednej rzeczy w terminach innej. Na nich z kolei opierają się znaczenia większości zdań naszej mowy.

W ten sposób język jest ucieleśniony i zarazem osadzony w świecie.

 

M. Hohol, Wyjaśnić umysł 2013

B. Brożek, M.Hohol, Umysł matematyczny 2014

B. Brożek, Granice interpretacji 2014

 

WIĘCEJ: prelekcja na ten temat - AO

 

języki ucieleśnione   

foto net  

 

------------------

PIĄTEK 16 MAJA

 

Stanęliśmy wobec sytuacji ostatecznej, a jednak zachowaliśmy spokój ducha. Takie chwile robią w życiu różnicę

- o wspinaczce na Kohe Bandaka.

W. Kurtyka - himalaista - wywiad

 

----------------------

SOBOTA 17 MAJA

 

Przed rokiem u kolegi na wsi, czytaliśmy psalm 23, który cały jest utkany z metafor. Pasterz, łąki zielone, wody spokojne, ścieżki, ciemna dolina, laska, stół zastawiony, olejek, kielich reprezentują inną rzeczywistość.

 

Wszystkie zdania tego psalmu są jeszcze ujęte w całość przez wielką megaforę źródło-ścieżka-cel.

G. Laykoff wyróżnił kilka takich struktur. Na przykład megafora pojemnika nadaje sens zwrotom o wykluczeniu, byciu u siebie, przyjęciu, odrzuceniu, itp.

 

To co w górze, na topie, podnosi na duchu, wzrasta, w siódmym niebie, rozumiemy jako dobre lub wielkie. Paradoksem jest wzrastająca inflacja.

 

Pozostałe megafory to

część-całość,

plan pierwszy-tło,

centrum-peryferie

i połączenie.

 

Mówiąc, korzystamy z metafor i zakładamy ich obecność u słuchających. Dlatego mowa nie musi być precyzyjna, co więcej nie może być zbyt dokładna. Gdyby była tak ścisła jak matematyka, wtedy drobna pomyłka nadawcy spowodowałaby ogromne zmiany u odbiorcy. Przecinek zmienia całkowicie wielkość liczby, w zdaniu nie ma większego znaczenia. Porozumienie bez metafor wymagałoby ogromnego skupienia i wysiłku, w praktyce byłoby niemożliwe.

 

----------------------

NIEDZIELA 18 MAJA

 

Czasem jednak dochodzi do nieporozumienia i jakiś tekst czy narrację odbieramy jako bełkot.

Dzieje się tak,

-gdy żadna znana nam metafora nie łączy zdań w całość albo gdy przeczą one sobie wzajemnie. Politycy, którzy z zasady sprzeciwiają się jeden drugiemu, często w ten sposób bełkoczą. A tą zasadą u nich jest medialność. Aby nie zginąć w bełkocie, wystarczy się mocno trzymać źródła, ścieżki i celu.

 

-Inną przyczyną niezrozumienia jest odmienna wiedza tła. Wtedy to, co słyszymy w żaden sposób nie pasuje do tego, co już wiemy. Inaczej mówiąc, niemożliwa jest żadna parafraza w znanym nam języku.

 

B. Brożek w Granicach interpretacji opisuje trzy możliwe strategie wobec bełkotu (yE.T.I).

 

1- Eliminację - ignorujemy przekaz, puszczamy go mimo uszu.

2- Tolerancję - odwrotnie niż w anozognozji, reaguje tylko prawa strona mózgu. Mówiąc metaforycznie, słuchamy jednym uchem.

3- Izolację - obok znanej nam metafory, tworzymy nową i tam umieszczamy nabytą informację.

Tak mniej więcej postąpiłem z neuronami lustrzanymi.

 

WIĘCEJ: prelekcja na ten temat - AO

 

---------------------------

PONIEDZIAŁEK 19 MAJA

 

Neurony lustrzane sterują naszym działaniem i pozwalają je później odtworzyć gdy o nim pomyślimy. Ten schemat rozłożony w czasie, to przekonująca teoria powstania języka.

 

Jeśli makak reaguje widząc u człowieka ruchy dłonią, to takimi gestami można było kiedyś wyrazić pragnienie czy zaprosić do jedzenia. Towarzyszyły temu dźwięki, które później stały się znakami tych czynności czyli zdaniami.

 

--------------------

WTOREK 20 MAJA

 

W Skałkach 

 

-------------------

SOBOTA 24 MAJA

 

Maksymilian Gierymski, Nad Wisłą 

 WIĘCEJ: Muzeum Narodowe w Krakowie 

 

W AUTOBUSIE

- Przepraszam, co pan czyta?

- Twórca IKEI w czasie wojny przyjaźnił się z żydowskim chłopcem a sam pochodził z rodziny sprzyjającej wujkowi Hitlerowi *).

- To o Szwecji?

- Tak.

- Umarłabym z nudów w tym kraju.

- A była pani tam?

- Nie, ale słyszałam i mam znajomych. Opowiedziała mi dlaczego w Szwecji jest tak nudno. Gdy już miała wysiadać, powiedziałem.

- Dziękuję, ale ja tam mieszkałem 30 lat i dałem jej wizytówkę tej strony.

 

Rzeczywiście, Szwedzi cenią sobie ciszę i spokój.

W szpitalu, w którym pracowałem, podczas przerwy obiadowej sprawdzałem pauzy w rozmowie pielęgniarek. Przeciętna 5 minut.

W Wigilijny wieczór tradycyjnego śledzia jedliśmy tam bez słowa. Podobnie było w pokojach nauczycielskich.

A na zebraniach po każdej wypowiedzi, czy pytaniu zapadała długa cisza. Nikt się nie wstydził publicznie zadumać. A inni nie chcieli mu w tym przeszkadzać.

 

Ich milczenie to pewien rodzaj medytacji, podczas której wyraźniej widać to, co jest i co trzeba zrobić. Słowa mają tam sens tylko wtedy, gdy można nimi coś zmienić. W ten sposób człowiek mniej męczy siebie i innych.

My żyjemy słowami i dlatego na Rynku Kościuszko ma tablicę a Mickiewicz pomnik.

 

WIĘCEJ: *) Elisabeth  sbrink, W Lesie Wiedeńskim

wciąż szumią drzewa 2013

 

----------------------

NIEDZIELA 25 MAJA

 

WYBORY

 

Staliśmy się właścicielami, ale nie całkiem rozumiemy, co to znaczy.

Henryk Domański

--------------------

WTOREK 26 MAJA

 

Na początku świata, przez półtorej minuty istniało tylko światło. Z niego powstały pierwsze atomy wodoru. Fizycy z Londynu i Heidelbergu opisali doświadczenie, które odtworzy tamten moment i światło zmieni się w materię.

 

Aby tak się stało trzeba z potężną energią zderzyć ze sobą fotony.

 

Najpierw strumieniem lasera uderzą w płytkę złota. Wyemituje ona fotony o ogromnej energii.

 

Drugim elementem tego zderzacza ma być pojemnik wypełniony promieniowaniem cieplnym. Tu niebotyczną temperaturę także osiągną przez podgrzewanie laserem.

 

Gdy fotony ze złotej płytki spotkają się z tymi w pojemniku wytworzą pary elektron-pozyton czyli cząstkę i jej lustrzane odbicie antycząstkę. Tak było w drugiej minucie istnienia wszystkiego.

 

----------------------

CZWARTEK 29 MAJA

 

To, co możliwe,

nie jest przeciwieństwem tego, co realne,

lecz jego ukrytym wymiarem

-według J. Ranciere

 

---------------------------

KONTAKT  CD  czerwiec