ZADOMOWIENIE

 

ZADOMOWIENIE

 

www.antoniorzech.eu

 
 

 

 

 

 

 

 

 

maj 2017

 

 

 

 


         20 MAJ             /                    KWIECIEŃ           /            BLOG 2009-2016            /              KONTAKT


 

 

W DOMKU ANDRZEJA

 

 

Kapitał społeczny

 

 

 

 

 

 

 


         19 MAJ             /                    KWIECIEŃ           /            BLOG 2009-2016            /              KONTAKT


 

 

na balkonie znów mam portulaki

 

 

 

 

 

 

 

 

 


         16 MAJ             /                    KWIECIEŃ           /            BLOG 2009-2016            /              KONTAKT


 

 

RACJONALNI  INACZEJ

 

Dyskutując z kolegami, często przyznaję im rację, ale zaraz muszę dodać, że z tego nic nie wynika.

 

Wyróżniono dwa typy racjonalności.

 

1- KONSTRUKTYWISTYCZNA - tworzy postulaty, którymi powinien kierować się człowiek. Np. myśleć logicznie, żyć moralnie, zawsze postępować uczciwie, itp.

 

2- EKOLOGICZNA - wyłoniła się w trakcie ewolucji rodzaju ludzkiego i służy działaniu w konkretnym środowisku. W nim stara się myśleć logicznie, żyć moralnie i być uczciwą, choćby nawet tego nie widziała ta pierwsza.

 

 

Zarówno jedna jak i druga powstają w umyśle, który zanurzony jest w emocjach i działa pod ich wpływem (zob. niżej). Gdy spotkają się ludzie o dwóch różnych typach racjonalności trudno jest im się nawzajem zrozumieć.

Pierwszym krokiem w tym kierunku może być świadomość, że inaczej myślący człowiek nie jest głupi, tylko racjonalny inaczej.

 

 

 

 

 

 

 


         11 MAJ             /                    KWIECIEŃ           /            BLOG 2009-2016            /              KONTAKT


 

DAMA bez łasiczki i DZIEWCZYNA w dżinsach

   Dorothee Golz digital paintings z dwóch jeden

 

 

 

 

 

 


         9 MAJ             /                    KWIECIEŃ           /            BLOG 2009-2016            /              KONTAKT


 

UMYSŁ UCIELEŚNIONY

 

Często słyszymy rady, aby przy podejmowaniu ważnych decyzji nie kierować się uczuciami. Tymczasem Antonio Damasio w swoich pracach o działaniu mózgu dowodzi, iż ludzie, którzy stracili część kory czołowej odpowiedzialnej za emocje, nie są zdolni do jakichkolwiek wyborów.

 

w każdej sekundzie w mózgu dochodzi do aktywacji milionów neuronów

 

 

Mózg jest zjednoczony z ciałem. Wystarczy tylko pomyśleć ile takich połączeń musi mieć powierzchnia naszej skóry i to zarówno tej zewnętrznej jak i błony narządów wewnętrznych. Na dodatek, cały czas monitoruje on płynące stamtąd sygnały. Także wtedy, gdy naszą uwagę całkowicie pochłania świat zewnętrzny. Dzieje się tak nieprzerwanie od momentu, w którym ukształtowała się ona w łonie matki. Sam zaś mechanizm nosi ślady milionów lat podczas których powstawały organizmy żywe.

Gdy decydujemy, wszystko to ma swój udział.

 

Najmocniej wpływają zgromadzone podczas życiowych doświadczeń "markery uczuciowe". Stając przed wyborem, pośród chaosu danych rozpoznajemy to, co znane a wskaźniki emocjonalne kierują naszą uwagę ku temu, co istotne i na co warto postawić. Tak więc wybieramy życiowym doświadczeniem całego ciała i jego trwającą miliony lat historią przetrwania.

 

w środę 24 maja o godz. 19.00

Hanna i Antonio Damasio wygłoszą wykład "o uczuciach i powstawaniu kultur".

Wezmą też udział w dyskusji pt. "Błąd Kartezjusza".

 

MIEJSCE: hol Muzeum Narodowego w Krakowie.

Tłumaczenie symultaniczne na język polski.

 

 

 

 

 

 

 


         7 MAJ             /                    KWIECIEŃ           /            BLOG 2009-2016            /              KONTAKT


 

 

NIE MOGĄ PODJĄĆ ŻADNEJ DECYZJI

 

Gage po tym wypadku odzyskał w pełni siły fizyczne i zdolność mówienia. Szybko jednak okazało się, że nie może on pracować przy wysadzaniu skał. Wcześniej był ceniony jako doskonały fachowiec a zarazem kulturalny i zrównoważony człowiek. Teraz stał się kapryśny, uparty i niezdecydowany. Zwolniony z pracy przy budowie kolei, często zmieniał różne zatrudnienia.

 

Jakiś czas występował nawet w cyrku, gdzie pokazywał swoje rany i ten żelazny pręt.

Zmarł w zapomnieniu.

 

Później zbadano innych pacjentów, którzy tak jak Gage, utracili część kory przedczołowej. Zachowali oni sprawność fizyczną i językową, mieli jednak ogromne trudności z podejmowaniem decyzji.

 

Decydowanie, to jedna z najbardziej skomplikowanych operacji umysłowych. Przede wszystkim, odbywają się one na kilku różnych poziomach. Odruchowo uchylimy głowę, gdy leci na nas cegłówka. Większość codziennych wyborów stanowią mniej lub bardziej złożone nawyki, które zdobyliśmy dzięki doświadczeniu. Jedynie skomplikowane sytuacje wymagają pewnego zastanowienia.

 

Wybierając, musimy mieć wiedzę i obraz do czego doprowadzi nasza decyzja.

Musimy też znać proces, który wiedzie do tego celu.

Jeśli ma to być rzeczywisty wybór, konieczne są przynajmniej dwie możliwości, które utrzymując cały czas w pamięci, powinniśmy porównywać ze sobą.

 

Antonio Damasio w książce "Błąd Kartezjusza" opisuje pacjenta z uszkodzoną korą czołową.

Wybierał on termin następnej wizyty. Przy każdej możliwości zatrzymywał się, rozważał za i przeciw a nie mogąc się zdecydować, powtarzał te same czynności wielokrotnie.

W końcu uradowany przyjął pierwszą lepszą sugestię lekarza.

 

CD

 

 

 

 

 


         4 MAJ             /                    KWIECIEŃ           /            BLOG 2009-2016            /              KONTAKT


 

 

STALOWY PRĘT PRZESZYŁ MU POLICZEK I WYLECIAŁ U GÓRY CZASZKI

 

Latem roku 1848 podczas budowy kolei do miasteczka Cavendish w USA, trzeba było wysadzić w powietrze skałę. Młody brygadzista Phineas Gage wsypał materiał wybuchowy do wywierconego otworu, doprowadził do niego lont i polecił pracującemu z nim robotnikowi, aby resztę wypełnił piaskiem. Jest on niezbędny, ponieważ bez niego cała siła wybuchu uszłaby otworem.

Gdy Gage długim żelaznym drągiem zaczął ubijać piasek, ktoś krzyknął, że pomocnik jeszcze go tam nie wsypał. Ale było już za późno. Iskra powstała od uderzenia żelazem o skalę spowodowała wybuch. Stalowy pręt jak strzała przeszył policzek Gage'a i wyleciał u góry czaszki.

 

 

Bostońskie pismo medyczne tak opisało to wydarzenie:

"W momencie eksplozji pacjent został rzucony na plecy, wykonał kilka konwulsyjnych ruchów

a po paru minutach zaczął mówić. Jego ludzie odwieźli go do hotelu i wezwali doktora".

Gdy ten przyjechał, Gage siedział wyprostowany na werandzie.

- Będzie miał pan tu robotę, doktorze! - powiedział.

Przez otwór w głowie widać było pulsujący mózg.

 

Po niespełna dwóch miesiącach ranny został uznany za wyleczonego i wrócił do pracy.

W wypadku tym stracił jedno oko.

 

CD

 

 

 

 

 


   1 MAJ             /             KWIECIEŃ           /            BLOG 2009-2016            /              KONTAKT


 

 

 

MAJÓWKA W SKAŁKACH

 

 

 

 

 

 

 

 
 

_________________________________ 

 

 

WIERSZE

 

_________________________________

 

OPOWIADANIA

__________________________________

 

  ESEJE  

__________________________________  

 

PRELEKCJE

historia  religia  filozofia

__________________________________

 

PEDAGOGIKA

___________________________________

 

TŁUMACZENIA

___________________________________

 

REBUSY

__________________________________

 

PRZEPISANE

____________________

FRANCISZEK

 Misericordiae vultus  Laudato si

__________________________________

 

SKAŁKI

__________________________________

 

PSY

__________________________________

 

DRZEWA

__________________________________

 

BLOG

          

2009 6 7 8 9 10 11 12  

 

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

          

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

2017 1 2 3 4

__________________________________

 

MOJA HISTORIA OSIEDLA

__________________________________

 

NOWE

 KRÓTKA HISTORIA

  NASZEGO OSIEDLA W OBRAZKACH

__________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
monitoring pozycji