śluza na Wiśle - styczeń 09

liść opadł - listopad 08

 

...i tu też nie wolno? - sierpień 08

 

KWIECIEŃ 09

palmowa niedziela

 

baldaszki - październik

kra mew - luty 09

 

sznur łabędzi - marze