UCZNIOWIE - apostołowie

 

Szymon

-Zelota (Łk6,15) "Kananejczyk" (Mt,Mk)

 

Judasz Iskariota

 "Człowiek z Chariotu", albo sykaryjczyk

radykalny zelota "Zelos"

żarliwoœć

 

   Lewi Mateusz

celnik kolaborant grzesznik

 

RYBACY z Genezaret

Andrzej

starszy brat Szymona

 

SZYMON

Piotr

 Kefas szef spółki Łk 5,10

 

 

 

Jan

synowie...

charakterni

 

Jakub większy

Zebedeusza

"gromu"

matka Salome towarzyszy J.

był u Jaira na Tabor i w Ogrojcu cud ryb

Filip

z Betsaidy żonaty córki uczeń J.Chrzciciela przyprowadził Bart. rozmnożenie chleba

Grecy-J.12,2...

Bartłomiej

   (Mt 10, 3 BT),  (Mk 3, 18),  (Łk 6, 14), a (Dz 1, 13),

Jana Natanaelem (J 1, 45-51; 21,2)

wykształcony

Tomas Didimos

niewierny

Juda Tadeusz

krewny J.

Jakub mniejszy

tylko wymieniony

rybak?

UCZNIOWIE 70 Łk 10, 1-12

 

UCZENNICE KOBIETY trzy imiona "i wiele innych, które im usługiwały (udzielajšc) ze swego mienia" Łk 8,1-3

 

FARYZEUSZE

 

"BOJĽCY SIĘ BOGA" POGANIE w miastach kręgi pobożnych pogan

 

INNI

Samarytanka