ZADOMOWIENIE

 

ZADOMOWIENIE

 

www.antoniorzech.eu

 
 

 

 

 

 

 

 

 

maj 2017

 

 

 

 


   20 MAJ             /             KWIECIEŃ           /            BLOG 2009-2016            /              KONTAKT


 

KAPITAŁ SPOŁECZNY
 

Piotr Sztompka "Kapitał społeczny" 2016

To pojęcie z "trzeciej socjologii".
 

PIERWSZA SOCJOLOGIA 

Słowo "socjologia" utworzył francuski teoretyk nauki, z wykształcenia matematyk, August Comte, XVIII - XIX wiek. Wcześniej mówiono: "fizyka społeczna". Jest on także autorem terminu i zasad "pozytywizmu".

Rozwój ludzkości podzielił na 3 okresy ewolucji (Darwin!): 1- religijny, 2- metafizyczny, 3- naukowy. Tak więc wiedza o społeczeństwie to na wzór fizyki, badanie tego, co konkretne, zmysłowe i na tej podstawie należy tworzyć stałe, ogólne zasady, prawa rozwoju i skutki, do których ten rozwój zmierza. Symbolem takiego podejścia jest, wzięty z biologii, "organizm". (por. św. Paweł o współdziałaniu rożnych członków ludzkiego ciała).

KRYTYKA

Ustalanie ogólnych zasad rozwoju społeczeństw poddał gruntownej krytyce filozof nauki Karl Popper w The Open Society. Na przykładzie Platona, Hegla i Marksa pokazuje jak ten typ myślenia prowadzi do totalitaryzmu.

Ponieważ społeczeństwo ciągle w sposób nieprzewidywalny się zmienia (Heraklit - "panta rei", Bauman - "płynność" ) więc ustalanie przyszłego wyniku tych zmian nie ma nic wspólnego z nauką, jest to tzw. historycyzm. Jeśli się chce by było tak, jak przewidują ci ideolodzy, trzeba wprowadzić zarządzanie strachem i śmiercią (Lenin-Stalin).

Gdy sam Platon to swoje idealne, rządzone przez filozofów, "Państwo", próbował zrealizować w Syrakuzach na Sycylii, skończyło się to dla niego więzieniem i ledwo uszedł z życiem z tego eksperymentu. W późniejszych czasach wprowadzano takie pomysły mordując miliony niewinnych ludzi. 
 

DRUGA SOCJOLOGIA

W drugiej socjologii najważniejsza jest jednostka. Jej symbolem może być wzięty z fizyki atom.

Alfred Weber początki kapitalizmu powiązał z protestantyzmem.

Religia ta uznaje predystynację tzn. Bóg sam decyduje kto ma być zbawiony (św. Augustyn). Znaki tego wybrania widać już tu na Ziemi. Takiemu człowiekowi dobrze się powodzi. Jeśli dodać do tego rezygnację ze spowiedzi i niewielką rolę pastorów, to wszystko zależy od starań i samodzielności wyznawców. Dlatego to protestanci wytrwałą pracą i cnotami obywatelskimi zbudowali kapitalizm.

KRYTYKA

1-Kapitalizm dobrze funkcjonuje również w krajach katolickich.

2-Jego początki zbiegły się z kolonializmem. Jedna wyprawa angielska przywiozła z krajów podbitych tyle złota ile wynosił cały dochód ze wszystkich zagranicznych inwestycji angielskich.

PS. Bogactwo świata = 30% USA,  30% Europa, 30% reszta świata.

W Europie kraje: Włochy, Francja, Niemcy, Anglia posiadają od 4% do 6%.

Polska - 0,22%!

 

TRZECIA SOCJOLOGIA

Symbolem trzeciej socjologii jest wzięta z geometrii przestrzeń. 

Równo 100 lat temu (1916) nauczycielka Lynda Hanifan w małej miejscowości stanu Wirginia, aby polepszyć wyniki nauczania, aktywizowała rodziców swoich uczniów. Zapraszała ich na spotkania, urządzała wystawy, targi, muzeum regionu i okazało się, że uczniowie nie tylko lepiej się uczą, ale też zmniejszyła się ich przestępczość. Wyniki swojej działalności opisała po raz pierwszy nazywając je KAPITAŁEM SPOŁECZNYM

Wiele lat później Robert Putman w książce Making Democracy Work 1993, badał różnice między rozwiniętymi regionami Włoch na północy i zacofanym południem. W jednym miejscu jest tam pełno dobrowolnych stowarzyszeń oraz innych przejawów spontanicznej aktywności. W drugim,  zamknięte "rodziny mafijne", nepotyzm i korupcja. Podsumował swoje badania: "praca jest łatwiejsza we wspólnocie obdarzonej znacznym zapasem kapitału społecznego" czyli więzi społecznych i zaufania.


 

 Według badaczy tego nurtu socjologii, ogólne, abstrakcyjne zasady rozwoju społecznego są  zwykłym złudzeniem (w języku polskim istnieje aż 70 synonimów tego słowa!).  

W najgłębszym, ontologicznym sensie jedyną rzeczywistością społeczną jest to, co DZIEJE SIĘ MIĘDZY LUDŹMI. Są to przeróżne relacje, które tworzą SIECI funkcjonalnych połączeń. Linkami w nich są opowieści a węzłami tożsamości.

Relacje te można nazywać też tradycyjnie jako cnoty obywatelskie. Bez nich wszelkie prawa wraz z całą demokracją pozostają tylko fikcją na papierze. Do najważniejszych cnót obywatelskich należą:

1- wzajemność

2- szacunek

3- lojalność 

4- zaufanie 

5- sprawiedliwość

6- solidarność
 

Wszystkie relacje międzyludzkie w analogiczny do sieciowego języka internetu ujął Harrison C. White, "Tożsamość i kontrola".

Najważniejsze sieci społeczne to INTERFEJS - ARENA - RADA. 

W tej chwili siedzimy u Andrzeja w samym środku siatki interfejsu, który "dzieje się" jako 

WEJŚCIE-FUNKCJA-WYJŚCIE.
 

8 TEZ III SOCJOLOGII

1- Społeczeństwo to nie są jakieś struktury albo jednostki, lecz wszystko to, co "dzieje się" między osobami, czyli KAPITAŁ SPOŁECZNY (K.S.), który petryfikują organizacje.

2- Jesteśmy tym, co otrzymaliśmy od innych podczas spotkań.

3- Grupa ludzi jest taka jak relacje, które ją wiążą, czyli K.S..

4- Charakter jednostki zależy od tych relacji (a nie wszystkie z nich są pozytywne).

5- Efektywność działania jest tym wyższa im większy jest K.S. 

6- Szanse życiowe równają się bilansowi dobrych i złych relacji (zysk lub deficyt K.S.).

7- Każda zmiana zależy od K.S.

8- Kluczem do dobrobytu (por. Putman) jest K.S., czyli gęsta i pozytywna siatka relacji międzyludzkich.


 

DODATEK

Przez 30 lat, aż do mojego wyjazdu ze Szwecji szokował mnie u nich BRAK HIERARCHICZNEJ WŁADZY. Wynika to z tego, że od setek lat, tworzyli poziomą siatkę relacji międzyludzkich w odróżnieniu od piramid władzy hierarchicznej. (Są one tym większe, im dalej na wschód Europy). 

Aby taka sieć rzeczywiście działała nie można jej odgórnie narzucić i wszyscy muszą jej przestrzegać. Dla Szwedów prawo, jest święte a to dlatego, że wcześniej wspólnie negocjowane na różnych stopniach wydaje się najlepsze z możliwych.

Do tego niezbędna jest też cnota obywatelska ZAUFANIE (substytut pewności).

Bez niej musi być ktoś, kto będzie kontrolował innych i tak powstaje hierarchia w kształcie piramidy.

U nas obecnie zarówno w firmach jak i w polityce, trwają zmagania między tymi dwoma układami władzy:


 

1-SIECIOWYM I 2-HIERARCHICZNYM. 

Najważniejsze cnoty obywatelskie

SIECIOWY: 1- szacunek i zaufanie 

HIERARCHICZNY: 2- sprawiedliwość i lojalność. 

--------------------------------------------------------------------


 

BIBLIOGRAFIA 

Piotr Sztompka, Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej 2016

Harrison C. White, Tożsamość i kontrola. Jak wyłaniają się formacje społeczne 2011 

 

A.O. 2016                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

_________________________________ 

 

 

WIERSZE

 

_________________________________

 

OPOWIADANIA

__________________________________

 

  ESEJE  

__________________________________  

 

PRELEKCJE

historia  religia  filozofia

__________________________________

 

PEDAGOGIKA

___________________________________

 

TŁUMACZENIA

___________________________________

 

REBUSY

__________________________________

 

PRZEPISANE

____________________

FRANCISZEK

 Misericordiae vultus  Laudato si

__________________________________

 

SKAŁKI

__________________________________

 

PSY

__________________________________

 

DRZEWA

__________________________________

 

BLOG

          

2009 6 7 8 9 10 11 12  

 

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

          

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

  2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

2017 1 2 3 4

__________________________________

 

MOJA HISTORIA OSIEDLA

__________________________________

 

NOWE

 KRÓTKA HISTORIA

  NASZEGO OSIEDLA W OBRAZKACH

__________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
monitoring pozycji