ZADOMOWIENIE

 

ZADOMOWIENIE

 

www.antoniorzech.eu

 
 

 

 

 

 

 

 

 

listopad 2017

 

 

 


   9  LISTOPADA       /           PAŻDZIERNIK          /            BLOG 2009-2016            /              KONTAKT


 

      rok: 2000              1000                                      1000               2000            3000 p.n.e.

               -|----------|----------0-----^----|------^---|----------|- >^

                                             Nabuchodonozor ^   Kodeks H. ^             Sumerowie ^

MEZOPOTAMIA

 

Mezopotamia czyli "Międzyrzecze" jest nazwą wielkiej równiny między Tygrysem i Eufratem.

Żyli tam Sumerowie, Babilończycy i Asyryjczycy.

*

Organizacją państwa wyprzedzili Egipcjan. Sumerowie już przed rokiem 3000 p.n.e. z suszonych na słońcu cegieł budowali domy i świątynie, kopali kanały nawadniające. Wiedzę przekazywali w szkołach. W ich grobach znaleziono złote ozdoby, naczynia ofiarne, hełmy i wysadzane szlachetnymi kamieniami sztylety a nawet inkrustowaną tablicę do gry w szachy.

*

Pismo klinowe wypalane na glinianych płytkach, przetrwało do naszych czasów.

Są tam zapiski kupców, listy i legendy o Gilgameszu walczącym z potworami.

W kamieniu wykuto Kodeks Hammurabiego około r.1700 p.n.e.

*

Boską cześć oddawali Słońcu, Księżycowi i gwiazdom, szczególnie tym, które się poruszały po niebie. Nadali im imiona, które w przekładzie łacińskim przetrwały do dziś. Mars, Merkury, Jowisz, Wenus i Saturn, plus Słońce i Księżyc, każdy z tych bogów otrzymał jeden dzień tygodnia. Niemcy czy Szwedzi zastąpili ich własnymi bóstwami, ale w języku francuskim pozostały ślady rzymskie: mar-di, merc-redi, jeu-di, ven-di. A i angielska sobota jest poświęcona Saturnowi.

*

Sumerowie i Babilończycy wznosili swoim bogom wysokie wieże z tarasami a na szczycie znajdowały się świątynie. Tam kapłani przepowiadali przyszłość. Stąd też wzięła się biblijna wieża Babel.

*

W czasie gdy pisano Kodeks Hammurabiego, z sumeryjskiego miasta Ur, leżącego poniżej dolnego Eufratu, wyruszył w świat człowiek, do którego przemówił sam Bóg.

Nazywał się Abra(ha)m.

*

Ostatni wielki król Międzyrzecza, Nabuchodonozor panował 600 lat p.n.e. Budował zbiorniki wodne i kanały, ale najbardziej znany jest z podbojów i sprowadzenia do Babilonu niewolników.

 

 

PS.

W czasach szkolnych układałem rebusy i w druku podpisywałem je  pseudonimem Orant (Or-zech Ant-oni).

Ktoś taki u Sumerów, a później i u chrześcijan, z rękami uniesionymi w górę, prowadził wspólne modlitwy.

 

Sumeryjski "Orant" nosi spódnicę z liści a tak ubierali się w Indiach, Polinezji, Cejlonie a więc być może stamtąd przybyli kiedyś Sumerowie.

Więcej danych wskazuje jednak na Tybet: ogolona głowa, ten sam wyraz na "kraj" i "górę", itp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SUMEROWIE

 

 

 

SZKOŁA

 

Lista produktów zbożowych - 3200 p.n.e.

 

Raz w roku rzeki Eufrat i Tygrys zalewały południowe ziemie Mezopotamii. Sumerowie budując tamy i kanały nawadniali swoje pola. Tak tworzyły się też oddzielne społeczności i ich hierarchie.

 

Wiedzę przekazywano w szkołach zwanych "domami tablic". Oprócz nauczyciela-mistrza był pilnujący dyscypliny "mistrz rózgi". Uczono pisania, czytania i matematyki, ale także wiedzy praktycznej, agrotechniki, grupowania pojęć roślin i zwierząt.

 

"Pisarz, którego ręka porusza się tak jak usta - oto prawdziwy pisarz" - sumeryjskie.
 

WYNALAZKI SUMERÓW

 

- Pismo klinowe
- Koło

- Stop miedzi z cyną - brąz

- Cegła

- Szkło, piwo
- Szkoła
- 60-tny system miar i wag
- Mity 
- Podział czasu na tygodnie, dni, godz, sek.
- Tablice iloczynów i ułamków
- Potęgowanie
- Nazewnictwo ciał niebieskich
- Zegar słoneczny, wodny,  piaskowy i rolniczy
- Zikkurat - świątynie a w nich biblioteki, szkoły, magazyny żywności, broni, wody, skarbce
- W Babilonie wiszące ogrody asyryjskiej królowej Semiramidy
 


 

BLOG

          

2009 6 7 8 9 10 11 12  

 

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

          

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

  2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

__________________________________

 

 

NOWE

 KRÓTKA HISTORIA

  NASZEGO OSIEDLA W OBRAZKACH

__________________________________

 

MOJA HISTORIA OSIEDLA

__________________________________

 

PRELEKCJE

historia  religia  filozofia

_________________________________ 

 

OPOWIADANIA

__________________________________

 

 

ESEJE

 

__________________________________  

 

WIERSZE

__________________________________

 

PEDAGOGIKA

___________________________________

 

TŁUMACZENIA

___________________________________

 

REBUSY

__________________________________

 

PRZEPISANE

____________________

FRANCISZEK

 Misericordiae vultus  Laudato si

__________________________________

 

SKAŁKI

__________________________________

 

PSY

__________________________________

 

DRZEWA

__________________________________

 

NOWE

DAWNO TEMU W PAWŁOSIOWIE

__________________________________

 

 

 
monitoring pozycji